In de 3de kolom: Bij “wandelknooppunt 26 LA” wordt dat “wandelpijl 26 LA”. Dit is net voorbij huisnummer 4. Vervolg verder gewoon de routebeschrijving in de folder.
Wandelknooppunten paal 26 is verplaatst naar de brug (Muisvonder) over de Aa of Weerijs.