Ronde 2 Wijziging i.v.m. privégebied

In ronde 2 is een wijziging gekomen. Het betreft hier privégebied en dit is helaas niet langer toegankelijk. De tekst in de tweede kolom onder de tweede foto veranderd daarom in: Aan het eind RA (fietspad). Eerste pad LA. Blijf dit pad RD volgen tot je bij het bord...

Ronde 3 Verduidelijking èn Wijziging

1. Middelste kolom onder foto: Bij huisnummer 22 LA, daarna neem je de tweede pad RA. Met de eerste loop je namelijk meteen terug naar het Frans Baantje, en dat is daar niet de bedoeling. 2. In de 3de kolom, regel 7 gaat veranderen zodra aan de overkant van de weg...

Ronde 4

In ronde 4 zijn twee wijzigingen: Aan de start van de ronde is het niet langer mogelijk om langs de Aa of Weerijs te lopen. De Brabantse Delta heeft het stuk langs de beek afgesloten. De route start nu als volgt: Met je rug naar de parkeerplaats ga je RA. Aan het...

Ronde 6 Belangrijke routewijziging!!

In verband met een pad dat toch niet openbaar blijkt te zijn is het belangrijk dat de volgende routewijziging toegepast wordt: In de 2de kolom, de 2de regel, na: “Op splitsing RA” wijzigt de route als volgt: Eerste pad LA “Oude Trambaan”....
Ronde 7 wijziging

Ronde 7 wijziging

In de 2e tekstkolom, halverwege de eerste regel, staat een foute richtingaanwijzing. Dit moet zijn: Ga het eerste pad RA door het poortje! (i.p.v. LA).